Het zwanenmeer

Geschreven door: Juf Naomi

Zwanenmeer, het verhaal

Als prins Siegfried volwassen is, wordt er feest gevierd. De volgende dag wordt er een groot bal gegeven; de prins maakt dan bekend wie zijn vrouw zal worden.

Als de gasten zijn vertrokken gaat Siegfried met zijn vriend naar buiten en ze wandelen het bos in. Ze komen aan bij een somber meer. Bovenop de rotsen staat een dreigende ruïne. Er komt een grote groep zwanen aan gegleden. Het zijn betoverde meisjes die in de macht van de kwade Rothbart zijn.

Plotseling ziet Siegfried de zwanen veranderen in meisjes. Hij laat zijn oog vallen op Odette, de leidster van de groep. Ze dansen in de nacht. De boze Rothbart in de gedaante van een roofvogel jaagt Siegfried weg.

De volgende dag ontmoet Siegfried Odette weer en de prins verklaart Odette zijn liefde. Hij vraagt of ze de volgende dag op het kasteel wil komne om voorgesteld te worden als de bruid.

Odette vertelt dat ze in de macht van Rothbart is. Deze zal alles doen om te voorkomen dat Odette Siegfried kan ontmoeten.

Op het bal verschijnt de dochter van Rothbart die sprekend op Odette lijkt, en zij wordt voorgesteld als de bruid. Net wanneer ze is voorgesteld ziet Siegfried door het raam de ware Odette. Iedereen schrikt; Rothbart en zijn dochter verschijnen en Odette gaat naar het zwanenmeer. Siegfried gaat daar ook heen en wil Odette overtuigen van zijn liefde. Rothbart probeert er een stokje voor te steken en in een spannend gevecht weet prins Siegfried de boze Rothbart te verslaan. De zwanenmeisjes kunnen hun menselijke gedaante behouden en eindelijk kan het grote feest worden gevierd.

Het verhaal als ballet

Akte 1

Het is de dag van Prins Siegfrieds verjaardag. Hij wordt 21 jaar. Zowel in het kasteel als in het dorp wordt er gefeest. De Prinses-Moeder schenkt Siegfried een kruisboog en maant hem aan te trouwen. Zij kondigt aan dat er de volgende avond een groot bal zal gegeven worden waarop 6 prinsessen zullen uitgenodigd worden. Siegfried moet een van hen als bruid kiezen.

De Prins vertrekt met zijn gevolg naar het dorp. Er wordt gedanst tot laat in de avond. Plots vliegt een groep zwanen over het woud. De Prins en zijn vrienden beslissen op de zwanen te jagen.

Akte 2

De plaats is nu een verlaten meer, badend in het maanlicht. Het is hier dat de duivelse tovenaar Von Rothbart de jonge meisjes die hij in zwanen veranderde dag en nacht gevangen houdt. De jagers dringen verder het bos in en Siegfried blijft alleen bij het meer.

Dan verschijnt Odette, de mooiste van de meisjes en de Zwaan-prinses. Zij vertelt Siegfried over het droevig lot dat haar en haar gezellinnen overkwam : enkel 's nachts krijgen ze hun menselijke gedaante terug. Ze kunnen alleen gered worden door de eeuwige liefde van een jongeman. Von Rothbart verschijnt en tracht hen te scheiden door al de zwaan-meisjes op te roepen zo Odette te verbergen.

Maar de Prins is verliefd geworden op Odette en vastberaden de betovering te verbreken. Hij zweert haar eeuwige trouw en vraagt haar naar het bal te komen zodat hij haar als bruid kan kiezen. Bij het aanbreken van de dag worden de zwanen door de wil van de tovenaar verplicht weg te vliegen.

Akte 3

De grote zaal van het kasteel is prachtig versierd voor het bal en al de leden van de hofhouding hebben schitterende kostuums aan; de 6 prinsessen worden aan de Prins voorgesteld en de Prinses- Moeder beveelt hem een bruid te kiezen. Maar hij weigert, want geen van hen is Odette en hij houdt enkel van haar. Plots komt een onaangekondigde gast aan. Het Is Von Rothbart, die zich als edelman vermomd heeft. Bij hem is zijn dochter Odile, die door de toverkracht van haar vader als twee druppels water op Odette lijkt. Siegfried is ervan overtuigd dat het Odette is en verklaart dat zij zijn bruid wordt.

Siegfried zweert haar eeuwige trouw . Op het moment dat hij dat doet ziet hij Odette achter het raam verschijnen. Zij tracht wanhopig Siegfried te waarschuwen. Hij begrijpt nu dat hij door de wil van Von Rothbart zijn eed aan Odette verbroken heeft en dat de betovering nooit meer ongedaan kan gemaakt worden: Odette zal altijd een zwaan moeten blijven. Von Rothbart en Odile verdwijnen triom- fantelijk. Siegfried spoedt zich ijlings naar het meer om Odette te vinden.

Akt 4

Het is weer nacht aan het meer. De zwanenmeisjes wachten angstig de terugkeer van Odette af zij vernemen van haar het slechte nieuws. Von Rothbart lokt een hevige storm uit om het Siegfried onmogelijk te maken Odette te ontmoeten. Maar niets kan hem tegenhouden en zij vinden elkaar terug.